5-axlig fräsning

5-axlig fräsning

I företagets 5-axliga fleroperationsmaskiner utför vi avancerad 5-axlig fräsning. Tillverkning av komplexa detaljer till försvarsindustri, medicinteknik, klocktillverkning och mikromekanik.

5-axlig fräsning och dess fördelar

Fördelarna med 5-axlig fräsning är möjligheten att bearbeta komplexa former i en uppsättning. Detta minskar ledtiden på detaljerna. Dessutom ökar måttnoggrannheten, då samma nollpunkt används genom hela bearbetningen.

5-axlig fräsning

Andra fördelar med 5-axlig fräsning är också simultan bearbetning av komplexa tredimensionella profiler, dessa geometrier är vanliga på impellrar och formverktyg.

5-axlig fräsning

5-axlig fräsning

5-axlig fleroperationsmaskin, Deckel Maho DMU50.